Vải không hạt

Vải không hạt - caygiong68Vải không hạt - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 14-12-2023 14:14:04

cây giống cao 60 -80 cm

Thời gian cho trái: 20 - 24 tháng


Vải không hạt là giống vải được nhập khẩu từ nước ngoài, khi chín vải màu đỏ rực ngoài vỏ, bên trong cùi mọng, vị ngọt đậm đà.Và đặc biệt là không có hạt, theo như một số chuyên gia thì giống vải không hạt này sẽ bảo đảm được tính ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Cây vải không hạt là loại cây không quá kén đất. Có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất đỏ bazan… đất có thành phần cơ giới nhẹ.và đất cần tơi xốp thoát nước tốt do cây vải không hạt không chịu được ngập úng. Giống vải không hạt được nhân giống chủ yếu bằng phương pháp chiết ghép nên cây con sẽ giữ được nguồn gen của chính cây mẹ cho năng suất cao. Cây vải không hạt có thể trồng được quanh năm.