Măng cụt

Măng cụt - caygiong68Măng cụt - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:41:35

Chiều ao cây giống 60 - 80cm