Mơ - caygiong68Mơ - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-08-2023 09:48:48

chiều cao cây giống: 60 - 80 cm

Thời gian cho quả: 18 đến 24 tháng