Rau sắng ( rau ngót rừng)

Rau sắng ( rau ngót rừng) - caygiong68Rau sắng ( rau ngót rừng) - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:39:04

chiều cao cây giống: 12 - 15cm