Bồ kết ( cây ghép)

Bồ kết ( cây ghép) - caygiong68Bồ kết ( cây ghép) - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 05-03-2024 12:24:35

Chiều cao cây giống: 35 - 50cm