Xoài tứ quý

Xoài tứ quý - caygiong68Xoài tứ quý - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:47:31

chiều cao cây giống: 60 - 80cm