Xoài tím ngọc vân

Xoài tím ngọc vân - caygiong68Xoài tím ngọc vân - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:48:50

Chiều cao cây giống: 60 - 80cm