Xoài thái hạt lép

Xoài thái hạt lép - caygiong68Xoài thái hạt lép - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:49:26

chiều cao cây giống: 60 - 80cm