Xoài cát hoà lộc

Xoài cát hoà lộc - caygiong68Xoài cát hoà lộc - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:50:58

chiều cao cây giống: 60 - 80cm