Vú sữa lò rèn

Vú sữa lò rèn - caygiong68Vú sữa lò rèn - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 03-03-2024 23:52:15

Chiều cao cây giống: 30 - 45cm